Βιογραφικό

Επίκουρος Καθηγητής Στοματολογίας, Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ (2015 έως σήμερα)

Λέκτορας Στοματολογίας Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ (2009-2015)

Μετεκπαίδευση και Ερευνητική Συνεργασία με τo Οδοντιατρικό Τμήμα, της Ιατρικής Σχολής του Ανόβερο (Γερμανία) (Medizinische Hochschule Hannover, Germany) (2011 - έως σήμερα)

Μετεκπαίδευση & Επιστημονικός Συνεργάτης Στοματολογικού Τμήματος, Δερματολογικής Κλινικής, Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Νοσ/μείο «Ανδρ. Συγγρός» (2005-2007, Διευθ. Καθ. Γ. Λάσκαρης)

Εκπαίδευση στην Ιστοπαθολογία των παθήσεων των Σιελογόνων Αδένων και του Καρκίνου του Στόματος στο Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, του Νοσ/μείου Ερυθρός Σταυρός Αθηνών (2003-2005

Διδάκτωρ Στοματολογίας στην Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ (1999-2004)

H διδακτορική διατριβή πραγματοποιήθηκε με Υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) μετά από πανελλήνιες εξετάσεις

Πτυχιούχος Οδοντιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) (1992-1998)

Επιστημονικό Έργο

Το επιστημονικό έργο περιλαμβάνει συνοπτικά:

Περισσότερες από 60 δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα διεθνή περιοδικά (Δείκτης απήχησης-Impact factor: περισσότερο από 230, h index: 9) και συμμετοχή στη συγγραφή 2 βιβλίων και 1 διδακτικού συγγράμματος.

Προσκεκλημένος κριτής εργασιών σε πάνω από 15 αναγνωρισμένα διεθνή περιοδικά και μέλος της συντακτικής επιτροπής (Editorial Board) σε 3 διεθνή περιοδικά

Περισσότερες από 100 επιστημονικές παρουσιάσεις-ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια

Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Στοματολογίας (European Association of Oral Medicine (EAOM), της Διεθνούς Εταιρείας Παθολογίας Στόματος (International association of Oral Pathology), της Διεθνούς Εταιρείας Οδοντιατρικής Έρευνας (International Association of Dental Research) και άλλων διεθνών και ελληνικών επιστημονικών και επαγγελματικών εταιρειών.

Επαγγελματική σταδιοδρομία

Ιατρείο από το 2009 στη Θεσσαλονίκη με αποκλειστική ενασχόληση τη διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων του στόματος (Στοματολογία).